Feminizam, pornografija i sav taj taboo

Ta strašna riječ! Pornografija! Sve te osuđujuće, prljave stvari, prljave misli, sve to zabranjeno. Sve to što ismijavamo. Sve to što je samo za
muškarce. Gola tijela koja se dodiruju. Sve to gledam. Sav taj taboo.