Feminizam; slobodni i otvoreni izvorni kod

Softver otvorenog koda (engleski: Open-source software)odnosi se na softver čiji je izvorni kod dostupan unutar “open source”license svim korisnici_ama koji_e mogu mijenjati, prepravljati ipoboljšavati njegov sadržaj. To znači da uz ‘open source’ programedolazi i čitav izvorni kod u nekom programskom jeziku, pa se možemijenjati i sam program.