Feminizam, internet, privatnost i podaci

Da bi neko koristio vaše podatke potrebna mu je vaša saglasnost, ali kada govorimo samo o nadzoru zapravo mislimo na sveukupni nadzor vašeg kretanja na mreži, a ne samo korištenja jedne aplikacije izolovano ili stranice koja traži pohranjivanje vaših podataka dok surfate.