Feminizam i internet: upravljanje internetom

Internet je zamišljen kao globalna mreža koja pripada svima i kojomniko ne upravlja. Iako postoji tehnička potreba da neko vodi računa otome, to ne znači da taj neko posjeduje internet i ima pravo da odlučujekome će ga (do)pustiti, a kome ne.