Jačanje volumena feminističkog diskursa

Jezik je ljudsko oruđe za razmišljanje, razumijevanje, saradnju i napredak. Prema definiciji koju daje Encyclopedia Britannica, “feminizam je društveni pokret koji za žene traži jednaka prava i isti status kakav imaju i muškarci, kao i slobodu da same odlučuju o svojoj karijeri i o uređenju svog života”. S obzirom da definicija pokriva samo osnovno historijsko polazište iz kojeg su se razvila savremena feministička učenja žene i dalje rade na tome da slobodno pišu i objavljuju svoje misli jer feministički diskurs nije zabranjeni diskurs.