Jačanje volumena feminističkog diskursa

Submitted by ErnaOWP

Jezik je ljudsko oruđe za razmišljanje, razumijevanje, saradnju inapredak. Prema definiciji koju daje Encyclopedia Britannica,“feminizam je društveni pokret koji za žene traži jednaka prava i ististatus kakav imaju i muškarci, kao i slobodu da same odlučuju o svojojkarijeri i o uređenju svog života”. S obzirom da definicija pokriva samoosnovno historijsko polazište iz kojeg su se razvila savremenafeministička učenja žene i dalje rade na tome da slobodno pišu iobjavljuju svoje misli jer feministički diskurs nije zabranjeni diskurs.