Feminizam i internet: korištenje tehnologije

Danas, u vrijeme kada je tehnologija grana industrije koja najbrže napreduje, za većinu radnih mjesta potreban je CV koji sadrži stavku „rad na računaru“. Informatička pismenost postala je važan segment pri uživanju blagovremenih informacija, a samim tim sa sobom nosi i prednost pri zapošljavanju. Međutim, pristup internetu i pristup informacijama nije samo skrolanje na pametnom telefonu, ako ga imate jer neke žene ga nemaju.